Romex

Dowiedz się więcej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków trzy-komorowe

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków ROTO TANK czyli skuteczny, ekologiczny i tani sposób na rozwiązanie problemów ze ściekami

Schemat działania ROTO TANK

Dzięki połączeniu technologii oczyszczalni mechanicznej i biologicznej, ścieki z gospodarstwa domowego przepływają do specjalnego zbiornika oczyszczalni ROTO TANK. Tam doprowadza si je do fermentacji i wstępnego oczyszczenia, po czym są absorbowane przez grunt, gdzie kończy się proces doczyszczania.

Oczyszczalnia ROTO TANK wykonana jest w taki sposób, że:
 • jest prosta w instalacji jak raz, dwa, trzy...
 • jest samonośną konstrukcją co znacznie obniża koszty montażu,
 • jest dostosowana do działania w każdych warunkach gruntowych,
 • nie wymaga wykwalifikowanej obsługi technicznej,
 • nie wymaga zasilania energią elektryczną.
Etapy oczyszczania ścieków:

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków ROTO TANK jest idealnym rozwiązaniem dla: 3−5 i 5−7 osobowych gospodarstw domowych (znajdujących się na terenach o zabudowie rozproszonej), które nie posiadają systemów kanalizacyjnych i do tej pory zmuszone były używać szamba. Dzięki 3−komorowej konstrukcji osadnika gnilnego, Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków ROTO TANK zapewnia najwyższą efektywność redukcji zanieczyszczeń, a jej obsługa ogranicza się do wywozu osadów raz do roku. Nie ma konieczności płukania filtra, czego wymagają oczyszczalnie jednokomorowe.

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków ROTO TANK składa się z kompletu elementów gotowych do samodzielnego montażu, spakowanych w taki sposób, że całość można bez problemu przewieźć na przyczepce samochodu osobowego !

Zestaw składa się z:

 • Osadnika gnilnego z polietylenu (PE) o pojemności 2000 L dla 3−5 osób lub 3000 L dla 5−7 osób, posiadającego wlot przystosowany do podłączenia
 • z budynkiem rurą kanalizacyjną o średnicy 110 mm lub 160 mm,
 • Studzienki rozdzielającej i regulującej dopływ ścieków do drenażu z PE,
 • Rur rozdzielczych z polipropylenu (PP),
 • Rur rozsączających z PP,
 • Przewodów wentylacyjnych z PP zakończonych wywiewkami,
 • Zwoju geowłókniny.

Po rozpakowaniu zestawu

− powinno się dokonać suchego montażu w celu sprawdzenia i rozplanowania wszyst− kich elementów zgodnie z projektem wykonawczym. Bardzo ważne jest zachowanie odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna głębokość posado− wienia zbiornika gnilnego licząc od poziomu dna wynosi 2,20 m, a maksymalna gru− bość zasypki nad zbiornikiem wynosi 1m.

Montaż przyłączy

− rury o przekroju 110mm lub 160mm łączymy ze sobą ze spadkiem od 1,5% do 2,5%. Przy rzadszym używaniu instalacji stosujemy większy spadek. Osadnik należy podłączyć do pionu kanalizacyjnego zakończonego rurą wentylacyjną lub osobnego przewodu wentylacyjnego o średnicy min. 110 mm wyprowadzonego ponad dach.

Instalacja w gruntach chłonnych

Studzienka rozdzielcza

− połączona jest z osadnikiem rurą kanalizacyjną o średnicy 110mm. Szczelność połą− czenia z przewodem zapewniają uszczelki znajdujące się w otworach studzienki. Studzienka stanowi początek drenażu rozsączającego i przeznaczona jest do równomiernego rozprowadzania podczyszczonych ścieków bytowo − gospodar− czych do poszczególnych nitek drenażu rozsączającego. Głębokość posado− wienia wynosi przeważnie około 60 cm.

Montaż drenażu rozsączającego

− rury o dł. 2,5 m koloru niebieskiego układamy ze spadkiem od 0,5% do 1% na 10 −15 cm warstwie z płukanego żwiru o granulacji 12 − 24/16 − 32 mm lub zastępczo żwiru o granulacji 20 − 40 mm. − najlepsza głębokość położenia drenażu wynosi 0,5 do 0,60 m, ponieważ procesy zachodzące w glebie są procesami tlenowymi. Rury o dł. 2,5 m koloru niebieskiego układamy ze spadkiem od 0,5% do 1% na 10 −15 cm warstwie z płukanego żwiru o granulacji 12 − 24/16 − 32 mm lub zastępczo żwiru o granulacji 20 − 40 mm. Rury rozsączające kończymy pionowo wyprowadzoną rurą wentylacyjną ponad po− wierzchnię terenu min. 0,5 m połączoną łukiem z rurami drenarskimi. U góry rur wenty− lacyjnych mocujemy wywiewki wentylacyjne. Testujemy szczelność połączeń oczysz− czalni wlewając do niej wodę i obserwujemy jak się rozchodzi w poszczególne nitki rozsączające. Zasypujemy oczyszczalnię, górną warstwę osadnika obsypujemy urodzajną glebą i po wyrównaniu terenu siejemy trawę.

Montaż rur rozdzielczych

− przewody o dł. 2,5 m koloru zielonego układamy ze spadkiem od 0,5% do 1% na zagęszczonym podłożu piaskowym i obsypujemy piaskiem, drobnym żwirem lub keramzytem.